Vallgrassa, centre experimental de les arts. Begues, 2018

Targetó/invitació