Sala d’Art Negre. Sabadell, 1992

Targetó/invitació