Marquet de les Roques. Sant Llorenç Savall, 2008

Targetó/invitació