Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell, 2016

Targetó/invitació