Casa de la Paraula. Barcelona, 2015

Targetó/invitació