Aliança francesa. Sabadell, 2010

Targetó/invitació